Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In 2021 was het aantal werkzame personen ruim 9.400 waarmee het dicht bij de piek in 2012 van bijna 9.600 komt (-1,5%). Ook zit Westerwolde al weer +2% boven het niveau van 2019, bijna net zoveel als gemiddeld in de provincie.
Het dieptepunt na de financiële crisis van 2008 was in 2015 met ca. 8.900 banen. Sindsdien is er weer een stijgende lijn, met in 2021 ruim 4500 (+6%) banen meer dan in 2015.

Verdeling over sectoren

De Zorgsector is met ruim 1.900 banen goed voor bijna 21% van de werkgelegenheid in Westerwolde. De sector Industrie staat met ruim 1.500 banen op de 2de en plaats en Handel met 1.300 banen op de 3de plaats. De Landbouw beslaat nog altijd zo'n 900 banen, ruim 9,5% van het totaal aan werkgelegenheid. Daarmee heeft Westerwolde binnen de provincie, op Het Hogeland na, het grootste aandeel aan banen in de agrarische sector. Gemiddeld in de provincie valt 3% van de banen in de sector Landbouw.

Ontwikkeling per sector

Tot in 2011 was de Industrie de grootste sector in Westerwolde, die in 2001 piekte met ruim 2.000 banen. Vooral sinds 2008 daalde het aantal banen in deze sector, tot in 2013 waarna het aantal op een niveau van ca. 1.600 banen is gebleven. De Zorgsector groeide juist in de jaren na 2008 en oversteeg in 2012 de Industriesector met een aantal van ruim 1.900 banen. Sindsdien is dat aantal vrij stabiel gebleven. De Handel groeit langzaam, maar gestaag, van 1.000 banen in 2006, naar bijna 1.300 banen in 2021. Daarmee heeft de Handel sinds 2010 meer banen dan de Landbouw. De Landbouw vertoont over het algemeen een dalende trend, al lijkt de daling in Westerwolde af te vlakken, met sinds 2015 ca. 900 banen.

Bron: Provinciaal werkgelegenheidsregister provincie Groningen