Subthema's arbeidsmarkt

Nederlandse wijngaard in Sellngen

Werkgelegenheid

Het aantal banen in Westerwolde ligt op bijna 9.400. De Zorg is nu veruit de grootste sector.

Ontslagen man pakt zijn spulletjes

Werkloosheid

De werkloosheid in Westerwolde is sinds 2015 gehalveerd naar 3,7% in 2021 en daarmee een van de laagste onder Groninger gemeenten.