Werkloosheid

In 2021 was in Westerwolde 3,7% van de beroepsbevolking werkloos, net als voor de corona-crisis, maar nu wat lager dan het landelijk gemiddelde (4,2%). Binnen de provincie is Westerwolde een van de gemeenten met de laagste werkloosheid.