Hinderapp

Met de Hinderapp kunnen inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta, Midden-Groningen, Westerkwartier en Pekela snel en eenvoudig geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun eigen omgeving melden. Tevens geeft de Hinderapp via een interactieve kaart inzicht in het melden van de hinder.

Door een account aan te maken, kun je de hinder melden. Bij het melden kun je kiezen uit het maken van een melding en het indienen van een milieuklacht. Met de meldingen kan nieuw milieubeleid gemaakt worden; de milieuklachten neemt de Omgevingsdienst Groningen (ODG) in behandeling.
De Hinderapp is een goede indicator om de beleving van geur- en geluidshinder te meten.

Vanaf 15 november 2022 is op de openbare hoofdpagina hinderapp.nl te zien wat en waar is gemeld sinds de start van de Hinderapp.