Indicator Hinderapp

Wat zie je?

Bovenstaand dashboard geeft via drie verschillende tabbladen uitvoerig inzicht in het gebruik van de Hinderapp. 

Tabblad 1 Overzicht

Het eerste tabblad geeft een uitgebreid overzicht van alle reacties. Op dit moment hebben ruim 100 personen een account aangemaakt om te kunnen reageren. Tot nu toe is er 346 keer geur- dan wel geluidshinder gemeld. In het eerste staafdiagram is te zien dat het aantal geurmeldingen bijna gelijk is aan het aantal geurklachten; daarentegen worden er wel meer geluidsmeldingen dan geluidsklachten ingediend. Ook is er aanzienlijk minder klachten binnengekomen zijn over geluidhinder dan over geurhinder (32 tegenover 111). Wat zeer opvallend is, is dat het grootste gedeelte van de reacties via de Hinderapp gaat en niet meer rechtstreeks via de OmgevingsDienst Groningen (ODG). De subcategorie 'Overig' geeft de ervaren hinder weer, die niet over geluid of geur met betrekking tot bedrijven gaat. Een voorbeeld hiervan is geluidoverlast door burgerluchtvaart. 

Tabblad 2 Locatie

Op dit tabblad kun je zien op welke locaties de inwoners hinder melden en om wat voor soort hinder het dan gaat. Opvallend is dat de meeste geurhinder zich afspeelt rond het industriegebied Oosterhorn en in de omgeving van Winsum. Geluidshinder is meer verspreid in de gehele provincie aanwezig.

Tabblad 3 Grid

Dit dashboard is een weergave van de spreiding van de meldingen en milieuklachten per grid van 5 km².  Ook hier is te zien dat de meeste geurhinder te vinden is rond het industriegebied Oosterhorn en in de omgeving van Winsum. Geluidshinder is meer verspreid in de gehele provincie aanwezig is.

Bovenstaand dashboard wordt elk kwartaal geactualiseerd. 

Wat monitoren we?

We monitoren hoe de inwoners van de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta geur- en geluidshinder ervaren. Vanaf april 2023 doen we dit ook voor de gemeente Midden-Groningen. 

Achtergrond 

Met gebruik van de Hinderapp helpen de betreffende inwoners mee om zichtbaar te maken wat er gebeurt in hun leefomgeving. De Hinderapp geeft de betreffende inwoners, de gemeenten zelf, de provincie Groningen en de Omgevingsdienst Groningen inzicht in de geur- en geluidshinder die inwoners ervaren van bedrijven. Dat is belangrijke informatie bij het maken van nieuw milieubeleid en in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Op deze manier werken verschillende partijen samen aan een veilige en schone leefomgeving.

In september 2021 is de Hinderapp, als opvolger van de (pilot) Luchtapp, gestart in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta. In april start ook de gemeente Midden-Groningen met de Hinderapp. Daarnaast heeft de provincie andere Groninger gemeenten benaderd met de vraag of zij ook gebruik willen maken van de Hinderapp voor hun inwoners. Naar verwachting zal een aantal andere Groninger gemeenten komend jaar ook deelnemen aan de Hinderapp.

Bron: Hinderapp.nl, april 2023.