Indicatoren Winkelen - Aanbod

Wat zie je?

In deze grafiek zijn de branches mode & luxe en dagelijks per winkelgebied uitgesplitst. In het overzicht zijn winkelkernen in de verzorgingscategorie 'bovenlokaal' of groter meegenomen. Over het algemeen geldt dat naar mate een winkelgebied kleiner wordt het percentage dagelijkse winkels toeneemt ten opzichte van het aanbod aan mode & luxe.

Bron: Locatus Online