Indicatoren Winkelen - Leegstand

Wat zie je?

Kaart winkelleegstand
Er is een groot verschil in leegstandspercentages tussen de verschillende gemeenten. De leegstand in de provincie concentreert zich met name in gemeenten met regionale centra, zoals Veendam, Winschoten (Oldambt) Stadskanaal, Delfzijl en Appingedam (Eemsdelta). Dit past in het landelijke beeld dat vooral middelgrote kernen te kampen hebben met hoge leegstandscijfers. Aan de andere kant doet de gemeente Groningen het juist goed met een leegstandspercentage onder de 5%. Ook gemeenten met vooral kleine kernen en veel winkels voor dagelijkse boodschappen kennen relatief weinig leegstand, zoals Westerwolde en het Hogeland.

Verloop per winkelcentrum
Als we inzoomen op de centrumgebieden valt op dat met name de kernen met een (beperkt) regionale functie het moeilijk hebben. Opvallend is hier wel de opmerkelijke daling van de leegstand in het afgelopen jaar bij de regionale centra. De binnenstad van Groningen en kernen met een lokale functie doen het aanmerkelijk beter.

Kaart verloop per winkelgebied
In deze grafiek valt vooral op dat centrumgebieden het de afgelopen 10 jaar steeds lastiger hebben gekregen. Inmiddels is het gemiddelde leegstandspercentage van centrumgebieden zelfs bijna 10%. De laatste jaren neemt de leegstand in wijk/winkelcentra en meubelboulevards juist af. Mede hierdoor is ook de totale leegstand in de afgelopen jaren gedaald.

Bron: Locatus Online